• Imprimeix

Com complir el requisit? Obligació i terminis

L'estudi de minimització l'han de presentar les empreses que generin més de 10 tones residus perillosos/any independentment de la seva activitat. Únicament queden exempts d'aquesta obligació els residus especials originats en l'àmbit domèstic i els petits productors de residus perillosos tal com els defineix la normativa. Així doncs NO constitueixen excepcions a la presentació de l'estudi situacions com, per exemple:

 • Que els residus especials provinguin només d'operacions de manteniment.
 • Que l'activitat ja estigui realitzant la declaració anual de residus industrials, la declaració anual d'envasos o disposi d'algun tipus de certificació ambiental.
 • Que l'activitat consideri que genera el mínim possible.
 • Que les quantitats no siguin constants o depenguin molt de la producció.
 • Que els residus provinguin del tractament d'altres residus.


L'estudi de minimització ha de ser presentat per escrit davant l'Agència de Residus de Catalunya en els terminis que la normativa estableix, i particularment:

 • Si la data d'inici d'activitat del centre és anterior al 6 de juliol de 2001, calia haver presentat l'estudi en aquella data.
 • Si la data d'inici d'activitat del centre és posterior al 6 de juliol de 2001, calia haver presentat l'estudi en el moment d'inici de l'activitat.


En el cas que un estudi sigui presentat fora de termini el seu període de vigència podria veure's reduït proporcionalment, sense perjudici d'altres actuacions.
Per a l'elaboració correcta de l'estudi, és aconsellable valorar els següents aspectes:

 1. Identificar els residus especials generats i els productes, béns o serveis que els generen, és a dir, l'activitat associada
 2. Quantificar els residus especials i l'activitat associada.
 3. Identificar i seleccionar mesures per minimitzar els residus descrits.
 4. Avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de les mesures seleccionades
 5. Estimar l'evolució de la quantitat de residus i de l'activitat associada per al període de vigència de l'estudi, tenint en compte els efectes de les mesures previstes.

Per realitzar l’estudi de minimització de residus perillosos, l’Agència de Residus de Catalunya posa a disposició el Sistema Documental de Residus, on es pot complimentar el tràmit en els termes prevists a la normativa.
La identificació i selecció de mesures de minimització és el punt clau en l'elaboració dels estudis de minimització. A l'apartat Què vol dir minimitzar residus? Aspectes tècnics i exemples  hi trobareu alguns exemples i fonts d'informació que us poden ajudar en aquest sentit.”

 

 

Data d'actualització:  12.09.2013