• Imprimeix

Beneficis de la minimització de residus

La minimització de residus significa menys contaminació i més beneficis. Cada actuació de minimització implica una reducció en el consum de matèries primeres i recursos (aigua i energia), i es reflecteix directament en el balanç econòmic d'una empresa. Així doncs, el medi ambient constitueix també una oportunitat/element de competitivitat per a els empreses.

10 raons per minimitzar els residus:

  1. La gestió dels residus (diposició, valorització etc.) comporta un cost important per al vostre negoci.
  2. Els residus generats són productes no venuts i matèries primeres no aprofitades.
  3. Les inversions en minimització de residus s'amortitzen en mesoso o pocs anys.
  4. Les mesures de minimització també són útils per racionalitzar processos i costums de l'empresa.
  5. Es redueix el risc ambiental, de salut i d'accidents dels vostres treballadors.
  6. L'empresa s'adapta als canvis i les exigències normatives.
  7. Es millora la situació ambiental i legal de l'empresa.
  8. Es milloren les relacions amb l'Administració, clients, proveïdors, veïns, etc.
  9. Es pot optar a subvencions i d'altres instruments econòmics de l'Administració.
  10. Constitueix un avantatge i un element diferenciador enfront els vostres competidors.

 

 

 

Data d'actualització:  26.03.2012