• Imprimeix

Xile s’informa a Catalunya sobre gestió de RAEE

El Director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, i la Directora de l’Àrea d’Economia Circular, Pilar Chiva, van rebre aquesta delegació, que es va traslladar a Barcelona amb motiu del congrés Smart City.

20/11/2017 09:11
visita xile

Representants de la Cambra de Comerç de Santiago de Xile i empresaris del sector del gran consum van visitar divendres l’Agència de Residus de Catalunya per intercanviar experiències en gestió de residus, molt especialment els Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). 

La recent promulgació a Xile de la llei REP sobre reciclatge, que inclou conceptes com la Responsabilitat Ampliada del Productor, fa que el país s’interessi en conèixer les  millors vies per possibilitar la seva implementació. La Cambra de Comerç de Santiago de Xile ha constituït recentment un grup de treball de productors, importadors, comercialitzadors i representants d’articles elèctrics i electrònics amb la idea de constituir un Sistema Integrat de Gestió.

 

Els RAEE a Catalunya

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics tenen un gran valor com a recurs. Per exemple, en el cas dels telèfons mòbils, aquests contenen nombrosos components que es poden recuperar: el plàstic, el vidre i metalls com el ferro o el coure. Aquests materials es poden reintroduir als processos productius de la indústria, cosa que comporta beneficis econòmics i ambientals. El reciclatge d’aquests aparells permet recuperar materials molt valuosos i estalviar el consum de recursos naturals. Duent-los a reparar o bé destinant-los al reciclatge evitem l’ús de noves matèries primeres.

El 2016 l’objectiu marcat al PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020) era recollir el 45% dels RAEE posats al mercat als darrers tres anys, residu tant d’origen domèstic com professional. Aquesta fita es va assolir pel que fa als RAEE d’origen domèstic (es va arribar al 48%) però no en els d’origen professional (només el 18%). Els objectius de recollida selectiva, que fixa la Unió Europea, s’aniran incrementant progressivament als pròxims anys. Al 50% fins al 31 de desembre de 2017, al 55% fins al 31 de desembre de 2018 i al 65% a partir de l’1 de gener de 2019.El Reial Decret 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics reforça la figura dels distribuïdors com a element clau de la recollida d’aquests residus i els obliga de manera explícita a col·laborar a la recollida selectiva.

En aquest context, l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat ha dut a terme la campanya «Com més punts de recollida, més aparells reciclats» que dóna publicitat a la legislació vigent i fa més visibles els punts de recollida per augmentar les xifres de reciclatge i complir amb la normativa europea.