• Imprimeix

Nova línia de subvencions per incentivar projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus

• Les empreses poden optar als ajuts amb projectes d’R+D relacionats amb la generació i la gestió dels residus que comportin nous processos o la millora tecnològica dels ja existents i que en permetin la recuperació • Les subvencions tenen una dotació total de 600.000 euros, finançats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a través d’un conveni amb ACCIÓ.

27/07/2018 12:07

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la convocatòria per a l'any 2018 de la línia de subvencions Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus. La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts, que finança l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a través d’un conveni amb l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), del Departament d’Empresa i Coneixement, és de 600.000 euros. Aquesta quantitat prové del fons del cànon de residus industrials.

Seran objecte de subvenció els projectes d’R+D relacionats amb la generació i gestió dels residus que comportin nous processos, o la millora tecnològica dels ja existents, en l’àmbit de la recuperació de recursos o de la millora del tractament per recuperar recursos o disminuir la quantitat de residus que finalment es destinen als abocadors. Els projectes es poden presentar de forma individual o col·laborativa.

Els criteris per a la concessió dels ajuts prioritzaran el potencial de reducció efectiva dels residus, bé perquè s'estalvia la seva generació, bé perquè es converteixen en recursos o perquè el procés permet utilitzar residus que no eren aprofitats. També tindrà una alta valoració l’adequació de la metodologia, del pla de treball i de gestió del projecte; la capacitat científica de les persones sol·licitants per executar-lo i l’adequació, coherència i justificació dels recursos i despeses proposades.

 

Capdavantera en innovació

Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017, més de la meitat de les empreses catalanes de més de nou treballadors (55,3%) va realitzar alguna activitat innovadora el 2017. A més, el 52,8%de les empreses innovadores van exportar el 2017. De fet, segons aquest estudi, la innovació té un clar impacte en termes de competitivitat, ja que el 44,9% de les empreses catalanes incrementarà la facturació i el 21,5% crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar. ACCIÓ impulsa actuacions per augmentar el nombre d’aquest tipus d'empreses, la innovació i la transferència tecnològica i per connectar la innovació catalana amb el món.

 

Impuls a l’economia circular

El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) de l’ARC ha de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l'ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats.

Aquests objectius estan alineats amb els de la Unió Europea que, a finals de 2015, va publicar un paquet de mesures sobre l'economia circular per impulsar la competitivitat, crear llocs de feina i generar un creixement sostenible.  Amb aquestes mesures es pretén transformar l'economia, obrint camí a noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes, sense limitar-lo a l'etapa de fabricació o a la de fi de vida. Com a conseqüència, es preveu que sorgiran progressivament formes innovadores i més eficients de produir i consumir. De fet, l’economia circular és un dels eixos del Pacte Nacional per a la Indústria.

Més informació