• Imprimeix

Nou conveni de col·laboració per a la gestió del paper i cartró d’àmbit municipal pel període 2018-2021

L'han signat la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Agrupació per a la Recollida Selectiva de Paper i Cartró de Catalunya (ARSPCC), el Gremi de Recuperació (GR) i l'Agència de residus de Catalunya (ARC) | Aquest conveni  respon a les necessitats dels ens locals així com a la realitat actual del sector paperer i representa una eina primordial per continuar fomentant la gestió del paper i cartró a Catalunya.

08/10/2018 12:10
Paper i cartró

L’objecte del conveni és promocionar la col·laboració entre les administracions públiques i les instal·lacions de tractament i gestió del residus/recursos de paper i cartró de procedència municipal, on s’ha actualitzat la formula de pagament d’aquest material per disposar d’un marc estable per la seva comercialització.

L'adhesió al conveni de col·laboració es podrà dur a terme al llarg de la vigència del mateix i la podran formalitzar, per una banda, els ens locals de Catalunya, i per l'altra les empreses autoritzades per a la gestió de paper i cartró com a punts de descàrrega que compleixin les condicions establertes al propi conveni.

Per a fer efectiva l’adhesió caldrà emplenar un formulari d'adhesió mitjançant el Sistema Documental de Residus (SDR) de l'Agència de Residus de Catalunya i acreditar la documentació següent: 

- els ens locals de Catalunya hauran d’adjuntar un Acord de Ple o Decret de presidència on s’aprovi la voluntarietat d’adherir-se al conveni de col·laboració així com verificar les condicions establertes a l’annex 2 del conveni. 

- els punts de descàrrega hauran d’estar inscrits al Registre General de persones Gestores de Residus de Catalunya per gestionar paper i cartó així com acreditar documentalment els requisits establerts a l’annex 1 del conveni.