• Imprimeix

Jornada oberta: La gestió descentralitzada de bioresidus municipals. Projecte DECISIVE

Tindrà lloc el dia 26 d’abril de 2018, a la Universitat Autònoma de Barcelona, Campus Bellaterra.

23/03/2018 09:03

El 26 d’abril de 2018 es realitzarà una jornada al Campus de Bellaterra de la UAB, amb la participació dels socis del Consorci, on es presentarà el projecte DECISIVE, es presentaran altres projectes de bioeconomia circular i gestió descentralitzada i es farà un debat sobre l’encaix de la gestió descentralitzada en els sistemes de planificació actual.

L’Agència de Residus de Catalunya és sòcia del Consorci del projecte DECISIVE (A DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), en el marc Horizon 2020 (http://www.decisive2020.eu/), que es va iniciar el setembre del 2016. El Consorci està format per diferents entitats, universitats i empreses internacionals de l’àmbit europeu que col·laboren en les diverses tasques, atès l’enfocament interdisciplinari del projecte.

La missió principal del projecte està dirigida a introduir un sistema descentralitzat de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals, en petites àrees, a prop del punt de generació, com a complement al sistema centralitzat en grans instal·lacions allunyades del punt de generació. D’aquesta manera es pretén acostar a la ciutadania la idea d’economia circular i de que el residu és un recurs, afavorint que integrin aquesta realitat en el seu dia a dia.

Una de les activitats en la que està involucrada l’ARC és la realització d’una prova demostrativa de gestió descentralitzada de biorresidus a Catalunya. La prova es realitzarà al Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i consisteix en la instal·lació d’un micro digestor anaeròbic per tractar la fracció orgànica generada als restaurants del Campus. Del procés s’obtindrà biogàs per generar energia i un digerit, del qual a més es podran extreure bioproductes de valor afegit.

 

 

*La jornada és gratuïta