• Imprimeix

Entra en vigor el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Avui 19 de gener de 2018, entra en vigor la nova codificació, classificació i vies de gestió dels residus a Catalunya, determinada en el Decret 152/2017. Es tracta d’una actualització del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, derivada dels canvis i avenços que s’han produït en la normativa i en l’estat de la tècnica.

19/01/2018 08:01

L’Agència de Residus de Catalunya ha adaptat el Sistema Documental de Residus (SDR) per tal que els usuaris puguin  tramitar electrònicament els documents de la gestió de residus, que s’han adequat a allò que preveu el nou decret.

Així mateix, s’ha desenvolupat una Guia que desenvolupa i detalla els aspectes tècnics bàsics del Decret 152/2017, inclosos aspectes com:

  • La codificació, classificació i gestió no prevista al Decret 152/2017, així com el procediment contradictori,
  • El procediment i els criteris de valorització energètica i
  • Consideracions i altres singularitats addicionals circumscrites a diverses vies de gestió o a determinats tipus de residus.

Igualment s’ha obert un període de consulta per un període de 2 mesos, fins el 19 de març, per tal de rebre observacions/suggeriments a la proposta de subvies de gestió del Catàleg de Residus de Catalunya (CRC). Els interessats poden fer arribar propostes/observacions a través del formulari situat a la part pública del l’SDR.

L’entrada en vigor del decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya no afecta a la declaració anual de residus de 2017, la qual es continuarà fent amb les vies de gestió (V, T) anteriors, però si que afectarà a la declaració anual de residus de 2018.