• Imprimeix

Obertes les convocatòries d'ajudes estatals PIMA 2018 en matèria de residus per a ens locals

L'Agència de Residus de Catalunya actuarà com a mediadora entre els Ens locals de Catalunya i el MAPAMA per tramitar les peticions d'ajuts estatals dels plans PIMA en matèria de residus.

09/03/2018 01:03

En el sector dels residus, el MAPAMA convoca ajudes per promoure actuacions que permetin reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i avançar en la consecució dels objectius de la Directiva 2008/98 / CE de Residus, de la Llei 22 / 2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, del Pla Estatal Marc de Gestió de residus (PEMAR), així com en el compliment dels objectius relatius a les energies renovables.

El PIMA residus 2018 preveu les línies d'ajuts següents:

  • Projectes de recollida separada bioresidus
  • Projectes de compostatge domèstic i comunitari
  • Projectes d’instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus
  • Projectes de recollida separada d’oli de cuina usat per a biocarburant
  • Projectes de biogàs

La tramitació dels ajuts del MAPAMA es farà coordinadament amb les Administracions autonòmiques com ja s’ha fet en edicions anteriors, així doncs per a poder optar a les línies d’ajuts i presentar les sol·licituds, caldrà que els Ens locals interessats segueixin el següent procediment en coordinació amb l’ARC:

L’enviament de les sol·licituds s’haurà de fer a través d l’extranet de les Administracions Catalanes EACAT, seleccionant el tràmit “tramesa genèrica”, posant com a destinatari el Departament de Territori i sostenibilitat (TES), i indicant al assumpte PIMA RESIDUS 2018, serà necessari  annexar el formulari excel   de sol·licitud, elaborat pel Ministerio,  per a cada projecte/s pel quals es vulgui  sol·licitar l’ajut, així com també la documentació que es cregui necessària per a complementar la sol·licitud.

En aquesta mateixa pàgina podeu trobar i descarregar tant les bases com els formularis actualitzats pel Ministerio per tal de tramitar les sol·licituds.

El pes màxim dels documents annexats a la tramesa són els següents:

  • Pes màxim de 5Mb per cada document individual.
  • Pes màxim de tots els documents annexats de 10Mb

El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 16 de març de 2018

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb els equips tècnics dels diferents departaments de l’Agencia de Residus de Catalunya.