• Imprimeix

Obertes les convocatòries d'ajudes estatals PIMA 2018 en matèria de residus per a ens locals

L'Agència de Residus de Catalunya actuarà com a mediadora entre els Ens locals de Catalunya i el MAPAMA per tramitar les peticions d'ajuts estatals dels plans PIMA en matèria de residus.

 

Quan

Data02.02.2018 - 28.02.2018

Afegeix al calendari de Google

En el sector dels residus, el MAPAMA convoca ajudes per promoure actuacions que permetin reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i avançar en la consecució dels objectius de la Directiva 2008/98 / CE de Residus, de la Llei 22 / 2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, del Pla Estatal Marc de Gestió de residus (PEMAR), així com en el compliment dels objectius relatius a les energies renovables.

El PIMA residus 2018 preveu les línies d'ajuts següents:

  • Projectes de recollida separada bioresidus
  • Projectes de compostatge domèstic i comunitari
  • Projectes d’instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus
  • Projectes de recollida separada d’oli de cuina usat per a biocarburant
  • Projectes de biogàs

La tramitació de les sol·licituds dels ens locals s’han de tramitar utilitzant la tramesa genèrica , on cal indicar a l’assumpte PIMA RESIDUS 2018, i que està disponible a l’extranet de les Administracions Catalanes EACAT i on caldrà annexar el formulari excel corresponent al projecte pel qual es sol·licita l’ajut, així com la documentació necessària per a complementar la sol·licitud.

El pes màxim dels documents annexats a la tramesa són els següents:

  • Pes màxim de 5Mb per cada document individual.
  • Pes màxim de tots els documents annexats de 10Mb

El termini de presentació de les sol·licituds és el dia 28 de febrer de 2018