Preguntes - Obligacions i responsabilitats

Preguntes i respostes freqüents sobre l'autorització

Alta al registre

Tota empresa que recupera (recicla), tracta, emmagatzema o, en general, manipula qualsevol tipus de residu de tercers cal que s'inscrigui com a gestor de residus

Declaració anual de residus per a gestors DARIG

La DARIG és el document on es recullen les dades dels residus gestionats i els residus produïts per cada centre de gestió de residus en el període d?un any natural. La declaració anual de residus industrials per a gestors substitueix a la declaració anual de productors (DARI)

Consulta d'instal·lacions de gestió de residus a Catalunya

Instal·lacions de gestió de residus industrials, municipals, de la construcció i ramaders. La consulta es pot efectuar mitjançant formularis o per mapa.

Subproductes animals

Es defineix els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH)

Subproductes

Residus que s'utilitzen com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que es poden recuperar sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament