Manual de gestió

Models existents, quin model aplicar...

Subvencions

Convocatòries, atorgaments, models...

Tràmits

Tramitacions de l'Agència

Consulta catàleg europeu de residus

Codificació i classificació europea.

Consulta de transportistes de residus

Empreses inscrites al Registre.

Planificació

Programes de gestió de residus de Catalunya

Sòls contaminats

Causes i efectes, procés de gestió, tramitacions...

Reciclatge a la industria

Subproductes, disseny per al reciclatge...

Subproductes animals

Es defineix els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH)